Note: Hvis du skriver inn base64 encoded text tekstfeltet kan du se om den kan konverteres til en PDF fil