EHF Formatet

For alle avtaler inngått med statlige/offentlige foretak etter 1. juli 2012, er det et lovkrav at faktura sendes elektronisk i EHF formatet (Elektronisk Handels Format). Selskaper i privat sektor (B2B) krever også i et stadig større omfang, at man sender dem EHF faktura. Denne faktura format standard, har kommet for å bli i Norge. Du kan altså ikke sende vanlige papirfaktura eller PDF faktura på e-post, som du alltid har gjort (med mindre du velger EHFportal.no sin skanningsløsning, for så kan du sende oss fakturaen i PDF eller på papir, så konverterer vi den til EHF formatet og sender den ut for deg).

Leverandører, store som små - samt ERP/økonomisystem leverandører/konsulenter kan koble seg på EHFportal.no sitt aksesspunkt og utveksle faktura og kreditnota til/med både statlige/offentlige og B2B kunder (faktisk til samtlige av dine kunder som ønsker å motta elektronisk, eller snu bildet rundt, ved å la oss aktivere dine leverandører, så du mottar 100% elektroniske faktura). Loven gjelder for alle som handler med de statlige/offentlige foretak.

Du behøver ikke å være ekspert på EHF formatet, dette overlater du bare til oss. Vi er til for å hjelpe deg og din virksomhet (alt fra enkeltmannsforetaket til de store multinasjonale selskaper) med å håndtere hele jobben, fra A – til Å. For deg er det viktig å imøtekomme lovkrav og øvrige krav fra dine kunder og deres ønske om å motta e-faktura, og vi hjelper deg med teknologi, formater, avsendelsesprosedyrer, track & trace, og ikke minst Aksesspunkt.

Faktum er at din virksomhet også sparer penger, da print, konvolutter og porto er relativt kostbart. Du vil også være langt mer attraktiv som leverandør, når du nå kan sende faktura, purringer og kreditnotaer elektronisk til dine kunder. Langt de fleste har etter hvert implementert faktura workflow løsninger – og når du kan sende elektronisk, så behøver din kunde ikke lenger scanne og tolke fakturaen, før den går inn i workflowsystemet. Fakturaen vil nå kunne routes direkte til din kunde som e-faktura. Dessuten er e-faktura miljøvennlig, og vi ønsker å hjelpe deg til å bidra til miljøet og miljøbevisstheten i din virksomhet!

Vi gjør det enkelt for deg å imøtekomme de krav og ønsker som dine statlige/offentlige – og private kunder har. Velger du EHFportal.no er du dermed godt rustet til, i første omgang, den nye loven i Norge gjeldende fra 1.juli 2012 – men også for fremtiden og all utveksling av e-fakturaer (og andre forretningsdokumenter) med alle dine samarbeidspartnere, uansett hvor de måtte være i Europa.

Les om Aksess Punkt

HVILKEN LØSNING PASSER BEST FOR DEG?
Klikk her >>

HAR DU BEHOV FOR HJELP?

Ring

41 10 15 74

Ring

Ring til oss nå