Andre formater

En elektronisk faktura er kun det første skritt mot elektronisk samhandel. EHFportal.no understøtter en pålitelig utveksling av en rekke forretningsdokumenter, som alle inngår i handelen mellom kunde og leverandør.

Ordre

Mottakelse av ordrer fra kundenes innkjøpssystemer. Her kan ordredata lett behandles, og/eller i tilfeller av hyppig ordreinngang, overføres/integreres til leverandørens salgsordresystem.

Ordrebekreftelse

Kundene vil naturligvis ofte kreve en ordrebekreftelse. I løsningen kan du lett generere en ordrebekreftelse, som automatisk avsendes til kundens innkjøpsløsning. Således har kunden alltid innsikt og status på utestående ordrer.

Faktura, kreditnota og purring

Mange kunder fokuserer på å kunne motta elektroniske fakturaer fra sine leverandører. En elektronisk faktura er fundamentet for prosessbesparelser, idet man dermed slipper manuell behandling og inntasting av de normale papirfaktura. EHFportal.no gir deg mulighet til å velge en bestemt ordre og “vende” denne til en faktura. På denne måten bruker man minst mulig tid på å danne elektroniske fakturaer. I de tilfeller hvor det ikke finnes en inngående elektronisk ordre som kan “vendes”, skapes den elektroniske ordre naturligvis fra bunnen istedet. Løsningen gir likeledes mulighet for at det kan dannes en kreditnota. Dette gjøres lett ved å åpne den tidligere avsendte faktura som skal utlignes, og som påføres kreditnotanummer, og kreditnotaen avsendes direkte til kundens system.

Dokument standarder

EHFportal.no arbeider med en rekke forskjellige dokumentstandarder. Vi understøtter idag EHF (Statens XML standard), OAGXML (Oracle), OIOXML, OIOUBL , e2b, iDoc (SAP) samt en rekke EDI-baserte formater. Har du behov for å utveksle dokumenter i en helt annen standard eller leve opp til nye kommunikasjonskrav som din kunde eller leverandør stiller til deg, så kan vi levere en totalløsning, hvor vi hjelper deg hele veien igjennem.

HVILKEN LØSNING PASSER BEST FOR DEG?
Klikk her >>

HAR DU BEHOV FOR HJELP?

Ring

41 10 15 74

Ring

Ring til oss nå