EU Prosjekt: Multiple Access to eDelivery

Aksesspunkt Norge AS deltar i EU sitt eDelivery prosjekt

Multiple Access to eDelivery (MADE) er et europeisk prosjekt som skal fremme bruken av eDelivery DSI (Digital Service Infrastructure) blant både private og offentlige enheter ved å implementere nytt Akkess Punkt og integrere AS4-protokollen.

Aksesspunkt Norge AS introduserer AS4 i våre løsninger og utvikler vår SMP i henhold til EUs Core Service Platform. Målet er å gjøre våre elektroniske registrerte leveringstjenester ''kvalifiserte'' i samsvar med kravene i eIDAS-forskriften (forordning EU 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester).

Dette vil gjøre det mulig for europeiske selskaper som allerede bruker eDelivery-tjenester å få tilgang til "cross border" utveksling av elektroniske dokumenter i samsvar med den tekniske spesifikasjonen til EUs kjernevirksomhetsplattform og basert på e-SENS AS4 Profile.

Les mer om spesifikasjonene her:https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eDelivery+AS4+-+1.13

Aksesspunkt Norge ønsker å bidrage til et mer integrert Europa hvor utvenkslingen av fakturaer kan ske elektronisk og hjelpe norske bedrifter til å opnå en mer effektiv samhandel med utenlandske leverandører.

HVILKEN LØSNING PASSER BEST FOR DEG?
Klikk her >>

HAR DU BEHOV FOR HJELP?

Ring

21 08 48 30

Ring

Ring til oss nå