Begynn å sende ehf-fakturaer til Vestfold og Telemark fylkeskommune

Login

Vestfold og Telemark fylkeskommune overgår til elektronisk fakturering

Fra 1. Januar 2020 vil Vestfold og Telemark fylkeskommune kun motta elektroniske fakturaer. Dette betyr at du som leverandør til Vestfold og Telemark fylkeskommune, må bruke elektronisk fakturering og dermed sende fakturaer og kreditnotaer til vårt organisasjonsnummer i fakturaformatet EHF.

Slutt med papir og e-post
Fakturaer sendt på papir eller pr. e-post blir ikke betalt. I stedet vil disse fakturaene bli returnert og betalt bare når de mottas som e-fakturaer.

Hvordan legge inn og sende elektroniske fakturaer
Hvis du trenger å sende et mindre antall fakturaer til Vestfold og Telemark fylkeskommune, kan du legge inn og sende dem via denne siden. Det er en gratis løsning. Bare registrer deg i skjemaet til høyre.

Viktig informasjon og krav
Når du sender fakturaer til oss, må de alltid sendes til vort organisasjonsnummer:
Org. nummer Forretningsenhet
821227062 Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune har følgende retningslinjer for faktura:
Alle fakturaer skal sendes i EHF-format
Vi har 30 dagers betalingsfrist. Fristen løper fra datoen korrekt faktura er mottatt. Andre betalingsfrister må avtales spesifikt
Faktura som ikke oppfyller retningslinjene for fakturering blir ikke betalt. Leverandør må da sende kreditnota og ny korrekt faktura med ny dato og forfall

Slik merker du faktura til Vestfold og Telemark fylkeskommune:
Alle fakturaer skal merkes korrekt for raskere behandling hos oss. Faktura må derfor inneholde referanse som enhetsnavn, innkjøpers navn eller annen referanse som blir opplyst ved inngåelse av handel.

Elektroniske fakturaer EHF leveres med enhetens faste ID-nummer plassert i feltet - Konteringsstrengen (AccountingCost) - på fakturahodenivå.

Forøvrig forutsettes at faktura inneholder informasjon i samsvar med Bokføringsforskriftens § 5-1-1. (lovdata.no)

Vi forbeholder oss retten til å returnere mangelfulle fakturaer ifht. disse bestemmelsene.

Ved spørsmål se her:
https://www.vtfk.no/meny/om-oss/fakturering/

Brukernavn
Passord
Har du glemt passordet? >>

Registrer deg på Fakturaportalen

Her kan du registrere deg på fakturaportalen og legge inn fakturaer som sendes automatisk til Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Etter at du har registrert deg, vil du motta en velkomst e-post med pålogging og beskrivelse av hvordan du bruker portalen.

Firmanavn *
Adresse *
Adresse 2
Postnr.*
By*
Org-nr.*
Land*
Kontaktperson *
E-post*
Telefonnr.*