Send faktura elektronisk til Forskningsrådet

Login

Elektroniske fakturaer til Forskningsrådet

EHF er statens standardformat for elektronisk fakturering. Forskningsrådet er en statlig virksomhet og er pålagt å heldigitalisere håndteringen av fakturaer og kreditnotaer.

Dersom din bedrift ikke har tatt i bruk elektronisk faktura, kan du gjøre en av disse:
  • Ta kontakt med leverandøren av ditt fakturerings- eller økonomisystem for å opprette muligheten til å sende elektronisk faktura.
  • Undersøke om din bank tilbyr dette i sin nettbankløsning.
  • Bruke vår gratis løsning for å sende inn elektronisk faktura (gjelder kun dersom du har et mindre antall fakturaer til oss). Registrer deg eller logg inn på denne siden.

Faktura må inneholde én av disse opplysningene:
1. Bestillingsnummer/ordrenummer for den aktuelle bestillingen. Dette er mottatt fra Forskningsrådet (eBestilling og MET), og ordrenummer står i bestillingen.
2. Prosjektnummer på fakturaer som gjelder forskningsprosjekter med finansiering fra Forskningsrådet. Hvis prosjektet er med på MET (Mer effektiv tilskuddsforvaltning) skal ordrenummer alltid benyttes.
3. Initialer til kontaktperson i Forskningsrådet som du for eksempel finner foran @forskningsradet.no på bestillers e-postadresse

Vår fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 970141669

Hvordan sende elektroniske fakturaer dersom du ikke har EHF i ditt økonomi/regnskapssystem

Hvis du trenger å sende et mindre antall fakturaer til Forskningsrådet, kan du logge inn og sende dem via denne siden. Registrer deg som leverandør til Forskningsrådet i skjemaet til høyre. Denne løsningen er gratis og laget for leverandører som ikke har funksjonalitet til å sende EHF-faktura fra sitt økonomi/regnskapssystem.

Slik fyller du ut felter på EHF-faktura

EHF-fakturaen må inneholde én av disse opplysningene:
1. Deres referanse / bestillerreferanse
Referansen skal legges i taggen Invoice/buyerReference
- Forskningsprosjekter med finansiering/tilskudd fra Forskningsrådet: oppgi det sekssifrete prosjektnummeret for forskningsprosjektet, eksempel 100056 - Annet: oppgi initaler til bestiller (kan finnes på bestillers e-postadresse), eksempel JRAA
2. Kundens bestillingsnummer / ordrenummer
Referansen skal legges i taggen Invoice/OrderReference/ID
Eksempel: 2003403 eller 3000045 (alltid seks- eller syvsifret uten ledetekst, kun sifferne)

Har du spørsmål?

Har du spørsmål, kontakt Forskningsrådet på e-post: faktura@forskningsradet.no
Dersom du er usikker på hvilken referanse som skal benyttes, kontakt bestiller/kontaktperson.

Brukernavn
Passord
Har du glemt passordet? >>

Registrer deg på Fakturaportalen

Her kan du registrere deg på fakturaportalen og legge inn fakturaer som sendes automatisk som EHF-faktura til Forskningsrådet. Etter at du har registrert deg, vil du motta en e-post med pålogging og beskrivelse av hvordan du bruker portalen.
Firmanavn *
Adresse *
Adresse 2
Postnr.*
By*
Org-nr.*
Land*
Kontaktperson *
E-post*
Telefonnr.*